Проектът „Plogging, Plalking, Pliking – 3P за здравословен живот и чиста околна среда“ е иновативен спортен проект, който съчетава спорта и борбата с климатичните промени.

Общата цел на проекта „Plogging, Plalking, Pliking – 3P за здравословен живот и чиста околна среда“ е повишаване на осведомеността относно необходимостта от физическа активност като основа на здравословния начин на живот и борбата срещу изменението на климата чрез промяна на навиците на определените целеви групи (деца, младежи и членове на техните семейства).

Причината за предприемането на този проект е да се справи с предизвикателствата на:

  • Нарастващото затлъстяване сред децата и младежите;
  • навици за заседнал начин на живот на цели семейства и
  • замърсяване на околната среда в страните, участващи в проекта, и
  • Да се повиши осведомеността за значението на активния начин на живот и чистата околна среда.

Проектът насърчава социалното приобщаване, равните възможности в спорта и екологичното образование, за да се повиши нивото на физическа активност на целевите групи (деца, младежи и членове на техните семейства). Този проект е разработен с цел да се пребори с много негативни последици от пандемията върху нивата на физическа активност на целевите групи.

Специфичните цели на този проект са:

  1. Повишаване на осведомеността относно ползите от участието в развлекателните дейности 3P (Plogging, Plalking, Pliking) за децата, младежите и членовете на техните семейства по отношение на укрепване на здравето, социалното приобщаване и борбата с изменението на климата;
  2. Укрепване на капацитета на доброволците за организиране на развлекателни дейности 3П
  3. Създаване на мрежа от основни заинтересовани страни, национални и местни спортни организации, неправителствени организации, местни власти за обмен на примери за добри практики по отношение на укрепващата здравето физическа активност и борбата с изменението на климата

Проектът „3П“ се финансира от Европейския съюз и ще се изпълнява в продължение на 18 месеца, от 01.11.2023 г. до 30.04.2025 г.

Координатор на проекта е Sport VIV, Хърватия, а партньори по проекта са ASOTSIATSIA BIOMREZHA (BIONET), България, и ALBATROSS SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. (ALBATROSS), Италия.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Асоциация Биомрежа стратира работа по нов проект – 3P Спорт и околна среда

Асоциация Биомрежа стратира работа по нов проект, като партньор, заедно с Италианската организация ALBATROSS SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. (ALBATROSS) Progetto Albatross и водещия партньор – координатор Хърватската спортна организация SPORT VIV Проектът „Plogging, Plalking, Pliking – 3P за здравословен живот и чиста околна среда“ е иновативен спортен проект, който съчетава спорта и борбата с климатичните…