СНЦ „Асоциация Биомрежа“

office@bionet.bg

Янка Димитрова

Председател на УС
office@bionet.bg

Кристияна Казанджиева

Член на УС
office@bionet.bg