Асоциация Биомрежа стратира работа по нов проект, като партньор, заедно с Италианската организация ALBATROSS SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. (ALBATROSS) Progetto Albatross и водещия партньор – координатор Хърватската спортна организация SPORT VIV

Проектът „Plogging, Plalking, Pliking – 3P за здравословен живот и чиста околна среда“ е иновативен спортен проект, който съчетава спорта и борбата с климатичните промени.

Общата цел на проекта „Plogging, Plalking, Pliking – 3P за здравословен живот и чиста околна среда“ е повишаване на осведомеността относно необходимостта от физическа активност, като основа на здравословния начин на живот и борбата срещу изменението на климата чрез промяна на навиците на определените целеви групи (деца, младежи и членове на техните семейства).

Насоката е:

  • Да борим нарастващото затлъстяване сред децата и младежите чрез двигателна активност;
  • Да изкореним навиците за заседнал начин на живот на цели семейства;
  • Да предотвратяваме замърсяване на околната среда докато спортуваме.
  • Да повишим осведомеността за значението на активния начин на живот и чиста околна среда.

Проектът още, ще насърчи социалното приобщаване, равните възможности в спорта и екологичното образование.

Ще бъде засегната и темата за негативни последици от пандемията върху нивата на физическа активност на целевите групи.