Приключи кампанията на Асоциация БИОМРЕЖА, която проведохме в рамките на проект БИОГНЕЗДО В ПОДКРЕПА НА РИБАРЯ, договор BG14MFOP001-4.093-0001-C02, финансиран от МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен по Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“.

Тя включваше, наред с многобройните ни срещи на територията на МИРГ и онлайн анкета сред представители на рибарската общност – рибари и техните семейства, ученици, неправителствени организации и т.н.

Цел на нашето онлайн проучване беше да съберем идеи как можем да популяризираме рибарския поминък и да подпомогнем рибарите, за да стане техния занаят по-устойчив и доходоносен.

От отговорите, които събрахме се оказа, че нашите почитатели ни препоръчват да организираме:

  • Открити уроци, различни дискусии с рибарите, конкурси и изложби на тема рибарство
  • Срещи на рибарите за обмен на опит  с други рибари от европейски страни.
  • Събиране и представяне на нови рецепти за рибни ястия, кулинарни конкурси и изложби.
  • Информационни събития за опазване на околната среда – Черно море, плажовете, реките, вливащи се в морето.
  • Обяди или срещи в рибарско селище, запознаване със спецификата на рибарския поминък.
  • Открити уроци и по-чести срещи на рибари с учениците

Благодарим на всички, които ни помагат да бъдем по-полезни за местната общност, като създаваме нови инициативи!