Отлични познания за политиките на ЕС в различни области, като регионално развитие, териториално сътрудничество, трансгранично сътрудничество, образование и обучение, заетост и пазар на труда, социално предприемачество. Автор на европейски проекти, които подкрепят спортни организации чрез образование, страстен участник в планирането и организирането на големи спортни събития, турнири, обучения и конференции.

От 2001 г. ръководи „АГЕНДА“ ООДwww.agenda-bg.com , която като дейност обхваща целия проектен цикъл, свързан с финансирането от ЕС, от първоначалната идея за проект до подаването на проектни предложения, подкрепа за стартиране и изпълнение на проекти, както и предоставяне на експертен опит и подпомагане на комуникацията.