Основната цел на проекта FAIR IN SPORT, FAIR BY NATURE беше постигната, като се разработи метод за неформално обучение, който свързва спортните дейности с проблемите на устойчивата околна среда, използвайки иновативен подход. Той е иновативен в два аспекта:

  •  аспект на целевата група – проектът работи с медиатори (учители по физическо възпитание в началните училища, родителски организации и аниматори), които в професионален или личен аспект са ангажирани с развитието на уменията на децата.
  •  инструментален аспект – проектът увеличи физическите

нива на активност чрез взаимодействие между поколенията, базирано на традиционни игри.

Проектът се фокусира и върху опазването на околната среда и почтеността в спорта и честната игра като ценност. По този начин той изгради природосъобразни навици и повиши физическата активност.

Проектът работи за популяризиране на спорта като метод за неформално екологично образование, чрез изпълнение на следните дейности:

  • Проучване на игри, подходящи за насърчаване на връзката между физическата активност и опазването на околната среда;
  • Разработване на видео компендиум от 24 зелени игри.
  • Разработване на ЧЕСТНА доброволческа програма и обучение на целевата група от доброволци за прилагане на Зелените игри сред децата.
  • Валидиране на уменията, събрани по време на програмата сред 120 деца във всички страни партньори чрез организирането на 4 Зелени детски фестивала на национално ниво.

Бе разработен устойчив GREEN KIDS КАЛЕНДАР като инструмент за разпространение и устойчив, позволяващ на всички заинтересовани организации да кандидатстват за участие в „зелени игри“ като средство за насърчаване на устойчиви и отговорни градски инициативи.

 Част от темите и дейностите във формата от събития ФЕН КАФЕ са обвързани с  GREEN KIDS КАЛЕНДАР

Проектът се осъществи в партньорство на организации от 4 държави: Турция (Анкара), Хърватия (Риека), България (Варна), Румъния (Ro șiori de Vede).

Консорциум:

Тенис клуб Елтик Анкара – Keçiören Etlik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Rijeka Sport Club – Общност на спортните сдружения гр. Риека „Rijeka Sports Federation“

Filiala Asociatiei SE POATE

Сдружение БИОНЕТРА – Асоциация БИО мрежа / BIO net

Проект е съфинансиран от Европейския съюз.

За постигането на тези цели бяха проведени 4 срещи – В Анкара /Турция; в Риека /Хърватия; във Варна /България и в Букурещ /Румъния

КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКА

https://sites.google.com/asociatiasepoate.ro/fairinsportfairbynatureproject/pagina-de-pornire?authuser=4&fbclid=IwAR3ZzFnU81GX9UM4LcHStdBRy-0suw3wI4C5wwR-utQvK8azhQs-4KMyHeU

и разгледайте платформата

В нея освен подробностите по проекта ще намерите 24 видеа на традиционни иновативни игри. Традиционни игри от 4 държави – 6 броя от всяка страна.

 

КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКА

https://drive.google.com/file/d/16tBij0mcwWGr-kjJCAsqlvaqhwhzNtqM/view

И ползвайте МЕТОДОЛОГИЯТА, която представя игрите и дава описание за начина им на прилагане за екологично образование. Както и да разберете, какви са образователните цели и точно описание на всяка една игра.

Първи снимки от Fair in Sport, Fair by Nature