Днес, в КРЕА центъра на гр. Бяла, от 11.00 часа, представихме за финално обсъждане концепцията за виртуален ЕКО кът ОАЗИС.

Целта е, този ЕКО кът да бъде интерактивно място за комуникация, интегрирано в Общинския сайт. В него ще се срещат мнения, идеи, новини, сигнали и граждански позиции, както и консултиране по вълнуващите ни екологични въпроси. На срещата, техническият изпълнител представи платформата за последно обществено обсъждане преди финалните стъпки. До днешната среща стигнахме, минавайки през няколко етапа и поредица обсъждания, както с представители на Община Бяла, така и с неправителствения сектор, бизнеса и местната общност.

ОАЗИС ще дава възможност на всеки един човек или организация да споделя мнение, да дава предложения, да се запознава лесно и бързо с екологичните инициативи на Община Бяла и да получава помощ, когато това е необходимо, независимо дали става въпрос за чистотата на морето, на плажовете, на водата, в градска среда, или в населените места на Община Бяла.

ОАЗИС ще бъде е виртуален кът, в който всеки ще може да подкрепи или да предложи зелени идеи, екоинициативи, кампании свързани с чистотата и биологичното разнообразие на района.