Зареждам...
Проект CETAL
Проект CETAL – Създаване на умения за преход от хранителна помощ към самостоятелно приготвяне на здравословна храна
В световен мащаб се провеждат много експерименти за предоставяне на достъп на уязвимите хора до храна. Позволяват ли тези експерименти истинска еволюция и социални промени?

Проектът CETAL има за цел да проучи:
Могат ли тези експерименти да подобрят качеството на храната на хората? Позволяват ли им да увеличат уменията си по този въпрос и следователно да получат автономия и суверенитет, а не да разчитат винаги на хранителна помощ? Прави ли ги участници в един устойчив преход?
Този проект за изследователски действия има за цел да изпробва методология, основана на активността на общността, за да се разпознаят и развият уменията на хората в уязвими ситуации. Той се основава на местни експерименти около хранителната помощ, за да се оцени как този опит допринася за повишаване на уменията на хората в несигурни ситуации. Целта е да се овладеят тези умения, за да се освободят хората от зависимостта си по хранителни въпроси, и наред с другото, да се потвърди позицията на жените в социалната и политическата сфера.
Основният резултат от този проект ще бъде изготвянето на документ за популярно застъпничество, който ще улесни оценката на несигурност и уязвимост в хранителни проекти, ще разработи алгоритми, целящи подобряване на качеството на храните. В проекта ще участват доброволци, професионалисти и бенефициенти от асоциации за хранителна помощ, насочени към около 80 участници от четири страни: Франция, Белгия, България и Италия.

Пет различни организации от четири европейски държави съставляват партньорството по този проект: Léris от Франция, Le Grain ASBL от Белгия, Асоциация Reflective Learning и АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА от България, ARCS - Arci Culture Solidali APS от Италия.
АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА ще работи с детски център „Вяра, надежда и любов“ в с. Кичево, община Аксаково, дневен център Ривиера – Варна и община Бяла.

Началната среща на проекта CETAL се проведе във Франция през март 2020 г. Партньорите и представителите на участващите доброволни асоциации в продължение на три дни на обучение и работа в мрежа, споделяха своя опит и очаквания относно проекта. Дейностите ще продължат 24 месеца, включително обучение, семинари, срещи, национални и транснационални сесии.

Очакваните резултати са реализирането и разпространяването на ръководството за обучение „Солидарни усилия за храна в Общността“; обучението на участниците във всяка държава; идентифициране на първоначалните умения и изграждане на инструменти за разпознаване на умения; работилници по експериментиране; картографиране на местната кооперативна система на хранителната система; Брошура на участниците „Умения за всички“, в която се събират уменията, които могат да бъдат мобилизирани в тези експерименти; Препоръки „Популярно застъпничество“.
След като проектът приключи, се очаква разпространението на ръководството за обучение и използването му от службите по заетостта и асоциациите, свързани с валидиране на „Умения за всички“.
 
Проектът се финансира от програмата Erasmus + на Европейския съюз.