Зареждам...
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ
Благодарим на нашите портньори за доверието и за поканите им да участваме в съвместни проекти. Щастливи сме, че оценяват нашия потенциал и ни възлагат изпълнението на отговорни задачи при постигането на общите цели. Всеки проект е предизвикатество, към което подхождаме професионално и с индивидуален подход. В градивните партньорствата се зараждат нови идеи и се набелязват нови цели. Нека заедно да направим тоз свят едно по-добро място за живеене. Готови сме да се запознаем с вашите предложения.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ВРЪЗКИ:
1. ОАЗИС Още по-Активни За управленИе в партньорСтво
2. Европа на бъдещето
3. Equal UP – НА ФОКУС
4. Проект CETAL