Зареждам...
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Нашата ангажираност към проблеми, които са свързани с физическото и психическо здраве на гражданите намират своето приложение и в социарлната сфера. БИО МРЕЖА търси възможности за подобряване на микро климата в общността, възможностите за социално включване, както и превенция на изключването.