Зареждам...
04 Юни 2020
Участваме по проект CETAL
CETAL – Създаване на умения за преход от хранителна помощ към самостоятелно приготвяне на здравословна храна

Този проект за изследователски действия има за цел да изпробва методология, основана на активността на общността, за да се разпознаят и развият уменията на хората в уязвими ситуации. Той се основава на местни експерименти около хранителната помощ, за да се оцени как този опит допринася за повишаване на уменията на хората в несигурни ситуации. Целта е да се овладеят тези умения, за да се освободят хората от зависимостта си по хранителни въпроси, и наред с другото, да се потвърди позицията на жените в социалната и политическата сфера. 

Пет различни организации от четири европейски държави съставляват партньорството по този проект: Léris от Франция, Le Grain ASBL от Белгия, Асоциация Reflective Learning и АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА от България, ARCS - Arci Culture Solidali APS от Италия.
АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА ще работи с детски център „Вяра, надежда и любов“ в с. Кичево, община Аксаково, Дневен център Ривиера – Варна и община Бяла. 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проектът се финансира от програмата Erasmus + на Европейския съюз.