Зареждам...
16 Ноември 2022
Стратира проект, „Още по-Активни За управленИе в партньорСтво“ /ОАЗИС/
АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА И ОБЩИНА БЯЛА обединиха усилия в общ проект, „Още по-Активни За управленИе в партньорСтво“ /ОАЗИС/. Проектът е финансиран от ОПДУ. Целта е да се създадат още повече възможности НПО организациите и местната власт да работят заедно в посока екологични политики и гражданско управление.

На 14 ноември в залата на Общинския музей в гр. Бяла беше проведен обществен дебат, на който присъстваха 10 неправителствени организации от Община Бяла. Асоциация Биомрежа представи резултати от онлайн проучване, което проведе сред всички НПО организации на територията на Община Бяла.

Предстои изготвянето на ЗЕЛЕНА ХАРТА, която ще определя конкретика за съвместна работа между неправителствения сектор и Общината.
Предстоят още срещи и приемане на предложения за обсъждане на възможности за подобряване чистотата на въздуха, морето, за разделното събиране на отпадъци, по темата за екологичния транспорт в общината.