Зареждам...
Препоръки за нуждата от публично-частно партньорство
ПРЕПОРЪКИ
към местната власт за ползата от публично-частно партньорство
в процеса на определяне и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ