Зареждам...
Доклад за нагласите и нуждите
Доклад от проведени проучвания за нагласите и нуждите от ЗЕЛЕНА ХАРТА 

РАЗГЛЕДАЙ ДОКЛАДА