Зареждам...
Първа среща по проект "Европа на бъдещето"
Проект „Европа на бъдещето - многолика и единна“
 
В периода 28-30 август 2015 година в гр. Аксаково, България се проведе първата среща по проект „Европа на бъдещето - многолика и единна“.  В срещата взеха участие 25 поканени участника от партньорите по проекта:  община Сетубал с осем участника , водени от Кмета на община Сетубал, Португалия Мария Дас Дорес Мейра; община Нугеду Санто Витория, Италия с осем участника, водени от Кмета на общината – Франческо Мура; община Игуалада с 9 участника водени от Джейм Далмау – ръководител на звеното за административното обслужване, качество и контрол на община Игуалада. Ръководител на проекта – Нели Петрова. Сайт на мрежата от градове http://europeinfuture.eu/

During the period of 28-30 August 2015 in Aksakovo, Bulgaria, was carried out the first meeting of project  the “Europe in the future-multifaceted and unified“. In the meeting took part 25 invited participants from the partners: The Municipality of Setubal with  8 participants including the Mayor of Setubal – Mrs. Maria das Dores Meira. The Municipality of Nughedu Santa Vittoria with 8 participants including  Mr. Francesco Mura. The Municipality of Igualada  with 9 participants. The project manager – Mrs Neli Petrova. The site of the Network of towns http://europeinfuture.eu/.