Зареждам...
СП БИО ГНЕЗДО
Проектът има за цел да създаде БИО ГНЕЗДО като Център за обучение и обществена ангажираност за жени над 54 годишна възраст, които са освободени скоро от работа или са трайно безработни, самотни майки и т.н. Идеята е в този работен център да се провеждат обучения, образователни срещи, обсъждания, консултации с терапевти и наставници в предприемачеството впоследствие, както и творчески работилници и културни и социални контакти. В центъра могат да идват жени, останали без работа след 54-тата си година, когато драстично намаляват шансовете им за ново наемане преди пенсия. Ако те имат умения за изработване на различни ръкоделия, ще имат възможност или да бъдат назначавани на работа или да предоставят впоследствие свои изделия за продажба в онлайн магазина на БИО ГНЕЗДОто. Като изработва ръчно стоки и предмети, БИО ГНЕЗДОТО ще осигурява средства за дейността си и ще подпомага своите симпатизанти и членове. Управленският екип на БИО ГНЕЗДОто ще изготви портфолио от предмети на приложното изкуство, отразяващи сръчността на местните жени, както и местните традиции и обичаи в изработването на такива предмети. То може и да осигурява периодични поръчки за ръчна изработка, като ще следи за коректността на фирмите поръчители и защитава правата на жените, които са част от БИО ГНЕЗДОТО.