Зареждам...
СП БИО ГНЕЗДО
Усмихнати и много добри във всяка плетка.

Биогнездо е ателие за плетиво, създадено от Асоциация БИО мрежа / BIO net , с финансовата подкрепата на МИГ “Долни Чифлик и Бяла” и ОПРЧР

Целта на тази страничка – магазин е да разпространим топлината и красотата на домашното плетиво. Да си купите топли чорапи или нещо ръчно оплетено специално за вас. В същото време да ви привлечем вниманието и да ни посетите на място в гр. Бяла /Варненско. В ателието, което нарекохме Биогнездо ще ви посрещнат майсторките – плетачки – Гинчето и Снежанка. Гарантираме, че срещата с тях ще остане незабравим спомен. Спомен за уют, интересни плетива и весели разговори. Спомен, че сте си прекарали времето полезно и приятно. От лятото на 2021 г. с помощта на едногодишно европейско финансиране организирахме и поддържаме това социално предприятие – Биогнездо. Двете жени са в предпенсионна възраст, трудоспособни, прекрасни. Намираме се на ул. Черноморка №8

Имаме оплетени терлици, ръкавици, шапки, шалове, наколенки, сувенири, чанти и … може би това за което не се сещате.

Заповядайте!









 


BG05M9OP001-2.108-0001-C01 Проектът има за цел да създаде БИО ГНЕЗДО като Център за обучение и обществена ангажираност за жени над 54 годишна възраст, които са освободени скоро от работа или са трайно безработни, самотни майки и т.н. Идеята е в този работен център да се провеждат обучения, образователни срещи, обсъждания, консултации с терапевти и наставници в предприемачеството впоследствие, както и творчески работилници и културни и социални контакти. В центъра могат да идват жени, останали без работа след 54-тата си година, когато драстично намаляват шансовете им за ново наемане преди пенсия. Ако те имат умения за изработване на различни ръкоделия, ще имат възможност или да бъдат назначавани на работа или да предоставят впоследствие свои изделия за продажба в онлайн магазина на БИО ГНЕЗДОто. Като изработва ръчно стоки и предмети, БИО ГНЕЗДОТО ще осигурява средства за дейността си и ще подпомага своите симпатизанти и членове. Управленският екип на БИО ГНЕЗДОто ще изготви портфолио от предмети на приложното изкуство, отразяващи сръчността на местните жени, както и местните традиции и обичаи в изработването на такива предмети. То може и да осигурява периодични поръчки за ръчна изработка, като ще следи за коректността на фирмите поръчители и защитава правата на жените, които са част от БИО ГНЕЗДОТО.