Зареждам...
БИОГНЕЗДО В ПОДКРЕПА НА РИБАРЯ
На 17.11.2022 г. Асоциация БИОМРЕЖА подписа договор за безвъзмездна помощ и и стартира изпълнението на проект БИОГНЕЗДО В ПОДКРЕПА НА РИБАРЯ.

Той е финансиран от МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен по Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места.

Проектът ни ще подпомогне и насърчи рибарската общност чрез популяризиране на екологичните природни богатства и възможностите на региона за организиране на туристически атракции, продукти и услуги. Дейностите, които ще изпълним ще спомогнат за възраждане на интереса към местното занаятчийството и традициите, свързани с рибарския поминък. Фокусът ще бъде поставен върху активностите на жените, привлечени в нашето социално предприятие БИОГНЕЗДО.

Инициативите по проекта ще съдействат за подкрепа на рибарите и семействата им, за привличане на интереса на младите към техния труд и поминък, за засилване на приемствеността между поколенията и социализацията в общността на територията на МИРГ БЧС Бяла-Долни Чифлик-Аврен. Проектът ще надгради постиженията ни, реализирани по време на нашия РИБКА ФЕСТ, свързани с популяризирането и опазването на богатствата на рибарската област. Местната общност ще припознае ползите от инициативите за подпомагане на труда на рибарите, личностната подкрепа и общуването, възраждането на местните битови, занаятчийски и кулинарни традиции, здравословното хранене, природосъобразния начин на живот. Засиленият диалог ще способства за издигане на социалното и културно благополучие на рибарската област, а широкото медийно отразяване ще допринесе за промотирането й.

Проектът е на стойност 21 062.62 лв.