Зареждам...
14 Октомври 2020
СВЕТОВЕН ДЕН НА ХРАНАТА Leris
На 16 октомври e Световният ден на храната!

За да го отпразнуваме, ще споделим с вас някои мисли, възникнали във Франция, Италия, Белгия и България по време на семинарите по проекта CETAL – изграждане на умения за преход към самостоятелно приготвяне на храна (Еразъм +), в които участваха хора и доброволци от асоциации за хранителна помощ. Заедно изследваме способностите си да генерираме промяна, еманципация и социално включване!
Днес приносът на френския партньор @Leris! 

www.leris.org