Зареждам...
28 Март 2019
Приключение в Румъния.

Пет от нашите млади членове участваха в международния младежки обмен по Erasmus +, който се проведе в Румъния, в планините близо до Половраги. Темата на младежкия обмен на “Equal up!: a chance for a healthy lifestyle for all” бе именно здравословният начин на живот, а участниците получиха възможност да участват в различни дейности заедно. Младежите бяха част от ежедневни упражнения и танци, обучения за това как да изградят здраво тяло и духкак да готвят здравословно и вкусно. Те също така бяха изпълнители във флаш-моб, застъпници за здравословния начин на живот и актьори, изпълнявайки пиеса за деца в неравностойно положение в селските райони.

Разгледайте видеото на проекта, за да добиете представа за приключенията на Erasmus +!

https://youtu.be/J-lP5Ixtgyo

 

Romanian adventure:
five of our young members participated in an international Erasmus+ youth exchange that took place in Romania, in the mountains near Polovragi. The thematic of the youth exchange “Equal up!: a chance for a healthy lifestyle for all” was a healthy lifestyle, and as such they were involved in various activities together with the community. From daily exercising and dancing, learning how to have a healthy body and mind to how to cook healthy and tasty, our participants had the time of their life. Not only this, they were street performers in a flash mob advocating on a healthy lifestyle and actors in a play for disadvantaged children in the rural area.

Take a look at our project video to wet your appetite for Erasmus+ adventures!

https://youtu.be/J-lP5Ixtgyo