Зареждам...
29 Февруари 2020
Открий ме във фермата - обобщение
В края на януари 2020 година Сдружение Асоциация Биомрежа приключи проект ОТКРИЙ МЕ ВЪВ ФЕРМАТА. Проектът беше разработен за деца настанени в Детски комплекс „Вяра, Надежда и Любов” с. Кичево и е финансиран по Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.009-006-C01.
Проектът показа, че със съвременни образователни методи може успешно да се работи и да се обучават деца от мултиетнически общества и такива със социални проблеми. 
Работата протече по специално разработената учебната програма. Тя беше разпределена на три етапа с обща продължителност 15 месеца, а имено ФЕРМА В КЛАС; ЛАБОРАТОРИЯ ВЪВ ФЕРМАТА и ФЕРМАТА НА СЦЕНА.
Програмата стартира с часове по теоретична подготовка – ботаника, екология на растенията, основи на почвознанието. Направиха се проучвания на флората в района на с. Кичево. Така се премина към часове по зеленчукопроизводство, озеленяване и градинарство. Последващите практическите дейности радваха децата и ги запознаха с разнообразието и възможностите да се създаде собствено стопанство.
В двора на комплекса с помощта на специалисти /агроном и градинар/ заедно с преподавателите си, децата създадоха своя градина. Засадени бяха зеленчуци, подправки, плодни дръвчета, горски плодове. Голямата радост дойде с реалната реколта и похапването на свежи салатки, репички, ягоди, тикви, зелен боб, рукола, домати, краставици … Темата за собствено стопанство много бързо се обвърза с друга тема – готвенето. В няколко мероприятия децата готвиха заедно с майстор готвачи, както и с гимназистите от класовете по хлебарство от Гимназията по Туризъм във Варна. Реализираха се и няколко посещения в реални зеленчукови стопанства, както и природни паркове.
Работата имаше изключително благоприятен ефект върху децата, по конкретно тяхната интелигентност, развитието и придобиването на практически умения в обхванатите области.
Всяко дете има уникални възможности и желание да опознава този свят!
Животът е Безценен!