Зареждам...
08 Юни 2020
Д-р Сена Неделчева: Седем принципа на храненето.

Д-р Сена Неделчева - специалист по трудова медицина, член на Сдружение Храна за Ритъм и Живот.

Участва в доброволчески дейности за промяна чрез знание на общественото съзнание към ново качество на живот - дискусии, презентации и др. събития, организирани от Българско вегетарианско общество, Фестивал "Здравей, здраве", Асоциация БиоМрежа и др. 
С лични търсения и интереси в езотеричните школи и мистични учения, фотография и туризъм.

Общо определение за храна с няколко думи: 
Храненето е начин за приемане на вид енергия. То винаги е проява на начина, по който живеем и отразява нашия светоглед - храненето е вид избор, който правим всеки ден по няколко пъти.

????Безопастността на храната:

Опасно е всяко нещо, което ни извежда от състояние на здраве, като дори може да застраши запазването на човешкия живот. "Безопасната" храна е по-тясно понятие от здравословното хранене, но отразява стадия, на който се намираме по отношение на нещо толкова важно като приема на енергия. Чрез т.нар. "безопасна" храна ние все още се борим да запазим състоянието на здраве, в което се намираме. Докато при здравословното хранене вече става въпрос да го развием и подобрим, дори изпозвайки го да отстраним наличието на болестни отклонения в организма си - т.е. това е един от начините да подобрим качеството си на живот.

В общия текст на СЗО по повод World food safety day – Световен ден на безопасната храна - се казва, че "опасната" храна предизвиква повече от 200 болести. Най-общо по медиите се говори за замърсена или некачествено обработена храна. Но една реална опасност са и значителните остатъци пестициди в храната - те предизвикват хронични отравяния в човешката популация, като някои от тях дават отдалечени ефекти (ракови заболявания и/или модифициране на човешкия геном), което, освен че е трудно за диагностика, е и трудно поправимо. Например всички знаят, че ДДТ-то от десетилетия не се употребява, но малко известен факт е, че периодът му на полуразпад е над 50 год - т.е. земята още не се е изчистила от него. Тук голяма ниша за съвместна работа е разширяването на произведената по чиста технология храна - биопроизводството. 

Друга опасност, която някак се изтърва: количеството и вида на поеманата храна. Старите лечители - тези, които са извели максими като "Храната ще бъде ваше лекарство" - казват още, че "Всички болести се появяват или от преяждане, или от недояждане". Тук имаме много за работа по отношение на смяната на представите, на израстването ни в отговорност към самите нас. 
И двата споменати проблема с "чистотата" на храната ще се решат с промяна на потребителската култура на всеки един от нас.


????World food safety day – Световен ден на безопасната храна - Тема ли е за Сдружение Храна за Ритъм и Живот? Защо?

По посочените по-горе причини и World food safety day – Световен ден на безопасната храна - е съпътстваща тема на дейността на Сдружение Храна за Ритъм и Живот. Дори единият от основните принципи на здравословното хранене, които сме извели, е принципът на чистата храна.
Но като цяло нашият фокус е малко по-навътре: към здравословното хранене, което е единият от подпомагащите прийоми на търсещия духовно израстване човек. Затова и предметът ни на дейност е да работим за изграждане на нова духовна, интелектуална и приложна култура на човечеството - по-конкретно като съдействие за издигане на себесъзнанието на човека чрез дейности, изразени като промоция и превенция на личното и общественото здраве.

???? Какво да ядем и как можем да се храним, за да е безопастно? Коя храна е безопастна?

Лозунгът на World food safety day – Световен ден на безопасната храна – е "Безопасността на храната е отговорност на всички". Под този лозунг се изведоха 5 основни принципа, които някак си е добре да надградим. Защото поддържането на чистота, разделност при приготвянето на храната, съхранението в хладилник и използването на пресни продукти и чиста вода някак не са всичко.
Човек трябва да е внимателен в добиването на информация, да е старателен какво подбира за трапезата си, да е склонен на гъвкавост и да не робува на стари правила и "норми". Да започне съзнателно да минава от "прием на хранителни продукти" в "култура" на хранене. Каквато и промяна да прави, да я прави осъзнато, не просто като желание - да направи приема на храна съзнателен избор.
Казано е: "има хора, които ядат; такива, които се хранят и други, които се ритмизират" - като начало да си отговори на въпроса: аз от кои съм?!?

???? Сдружение Храна за Ритъм и Живот изведе седем принципа на храненето, които не са ограничителни, а са по-скоро отправени към развиващия се човек. Те са:
☀️принцип на цялостния подход - холистичен;
☀️на индивидуалност - отразяващ стадия на личното ни развитие;
☀️на причина и следствие - неотменната взаимосвързаност между приеманите храни и реакцията на нашето тяло;
☀️на ритъма - отчитащ физиологичния ритъм, на отделните стадии и пр. ;
☀️на съответствието - съответно на моментната потребност на физическото тяло;
☀️на неограничеността - липса на ограничение от конкретен модел или виждане, дори от спъващата част на традицията;
☀️на чистата храна - нетретирана с препарати храна, по възможност по-малко преработена.