Зареждам...
08 Юни 2020
Веселина Янкова: Избирайте продукти от разпознаваеми производители, за предпочитане български.
От 2019 година, Световната Здравна Организация и Организацията за храни и земеделие на ООН определят този като Световен ден за хранителна безопасност. 
Целта – да се подкрепят всички държави, изправени пред един голям проблем – безопасността на храната. Тази, която уврежда здравето на хората, предизвиква заболявания, затлъстяване, смърт.
Асоциация Биомрежа подкрепя акцентирането на темата. Една от основните цели на нашето Сдружение винаги е била да помагаме с информация, касаеща безопасното и от там здравословно хранене. 
Всички са отговорни за качеството и безопасността на хранителните продукти стоящи на нашата трапеза - от селскостопанските производители до хранителната промишленост, вносителите, търговците.

По темата разговаряме с г-жа Веселина Янкова – Инженер Технолог и Преподавател към ПГТ Варна.

Г-жо Янкова, Вие сте преподавател специални предмети към Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров” Варна

Какво е безопасна храна? Дайте ни определение.

Безопасна храна е буквално храната, която може да се консумира без вреда и опасност за хората.
От много различни ъгли може да се погледне термина „безопасна храна“.
- Храна свободна от замърсители/замърсител: всяко вещество, което не е добавено умишлено в храната, а присъства в нея като резултат от производството на определен технологичен процес: преработка, обработка, опаковане, пакетиране, транспортиране или съхраняването й или като резултат от замърсяването на околната среда/ и непривични за консумация от човека.
- Храната, която не уврежда, а храни клетките и им помага да се възпроизвеждат!
- Храна, която поддържа човек здрав и адаптиран към средата, в която живее и му осигурява добро здраве и активно дълголетие. 
- Качествени природни продукти,  без вреда за здравето, правилно съчетани с възможност да се усвоят лесно от организма и да му доставят необходимите енергийни потребности.

Кой е изучавания предмет от гимназистите в ПГТ и какво е характерно?

Предметът е Хигиена на хранене и хранително законодателство - в по-широк смисъл термина „безопасна храна“ можеш да срещнеш във всяка една част от този предмет.
 Предметът изучава: храносмилането в човешкия организъм; физиологичните потребности от хранителни вещества - белтъци, мазнини, въглехидрати, минерални соли, витамини и вода; рационалното хранене на различните възрастови групи; замърсители в храните и влиянието им върху човешкия организъм; хранителни заболявания/ причинени от консумацията на не безопасна храна/; хигиенни изисквания към производството на храни/ за да е безопасна/; система за безопасност и контрол на храните /НАССР план/.
 Аз изготвям такива планове за работещи кулинарни производства - накратко- Системата за безопасност премахва опасността от физични, химични и биологични опасности в кулинарните производства /10 пререквизитни програми - сгради, съоръжения, съхраняване на суровини, материали, готов продукт, хигиена на помещения, на персонал,  лични предпазни средства, технологична обработка, борба с вредителите, чистота на водата в производството на храна и др./, а НАССР плана контролира параметрите, в които може да възникне опасност- температура, време и др.

Дайте няколко съвета в помощ на потребителите. Как да се справят в хаоса от храни и да се ориентират?

Моите съвети са:
-Да четат етикети- всички производители са длъжни да представят цялата информация на продукта на етикета и подлежат на строга санкция ако я скрият;
- Да си избират продукти от разпознаваеми производители, за предпочитане- български;
- Да се доверят на инстинкта си да разпознават по вида на продукта неговото качество- да пипат, миришат и гледат;
- Да искат разяснения и повече информация от продавача за продукта и да го питат той какво предпочита /те никога не взимат лоши продукти за себе си/.