Зареждам...
19 Април 2021
БИО ГНЕЗДО
НОВО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БИО ГНЕЗДО“ ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕНО СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПРЧР

Ново социално предприятие в Долни чифлик ще даде шанс на безработни и неактивни жени над 54-годишна възраст да се реализират на пазара на труда. В него ще се произвеждат изделия на приложното изкуство от текстил и прежда. Идеята е на Асоциация БИО мрежа / BIO net и е финансирана със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по операция МИГ „Долни чифлик и Бяла“ - Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. Договорът е на стойност  55 059.53 лв. и ще се изпълнява до септември 2022 г. 
По проекта ще бъде наето подходящо помещение за излагане на творбите ръчна изработка и ще бъде закупено оборудване. Чрез Бюрото по труда в Долни чифлик ще бъдат наети две жени над 54 г., за които със средства от проекта ще бъде осигурена заетост до 12 месеца. Едната от тях ще бъде назначена на длъжност „шивач“ или „плетач“, а другата - на позиция „художник“. Със собствени средства „Биомрежа“ ще им осигури психологическа подкрепа и професионално мотивиране на работното място. Асоциацията ще наеме ръководител и мениджър по маркетинг и продажби. Планирано е провеждането на онлайн кампании, включително в социалните мрежи, за да бъдат популяризирани местните занаяти, а социалната икономика да бъде разпозната като сектор с потенциал за решаване на обществени проблеми. 
Продукцията от текстилни изделия ще се предлага и в онлайн магазин, който ще бъде създаден по проекта „Био гнездо“.

Вижте всички възможности за кандидатстване чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“  - http://www.mig-db.org/
Разгледайте каузите на асоциация „Биомрежа“ - http://bionet.bg/

#ОПРЧР
#Биомрежа
#СоциалноПредприемачество