Зареждам...
Черноморско кулинарно съседство
Проектът ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО има за цел да развие териториалната идентичност на общините Долни Чифлик и Бяла, както и да промотира тази идентичност чрез валоризиране на местното нематериално културно наследство, неразделна част от което са кулинарните традиции. Проектът предвижда изработване на проучване за изключителни местни традиционни кулинарни рецепти, тяхното обработване, описване и съхранение чрез дигитализиране. По него ще бъде организиран конкурс ГОВОРИ С БАБА СИ и АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ КУЛИНАРИ ШЕФ БАБА, чрез които да свърже поколенията чрез приготвяне на традиционна здравословна храна и изживяване на емоцията от това приготвяне. Кулминация на проекта ще бъде провеждането на Черноморски уличен фест КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО, който ще представи най-добрите събрани рецепти, активира производителите на селскостопански продукти за участие в него и промотира териториалната идентичност чрез привличане на голям брой местни и външни посетители.