Зареждам...
За риба в морето от пристанище Бяла
6 ч. сутринта е. Потегляме от пристанището на гр. Бяла навътре в морето. Ловим сафрид. Добър улов и уникални сутрешни гледки. Това приключение за нас е ежедневие за рибарите. 

Тази публикация е подкрепена от ОП Морско дело и рибарство и ЕФМДР. Съдържанието й отразява единствено възгледите на авторите, и финансиращият орган не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.