Зареждам...
За риба в морето от пристанище Бяла
6 ч. сутринта е. Потегляме от пристанището на гр. Бяла навътре в морето. Ловим сафрид. Добър улов и уникални сутрешни гледки. Това приключение за нас е ежедневие за рибарите. 

Тази публикация е подкрепена от ОП Морско дело и рибарство и ЕФМДР. Съдържанието й отразява единствено възгледите на авторите, и финансиращият орган не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


* общата стойност на проекта е 54 976.00 лв , размер на европейското финансирене 46 729.60 лв и национално съфинансиране 8 246.40 лв
* начална  и крайна дата на изпълнение на проекта: 05.04.2021- 05.05.2022