Зареждам...
Аврен, с. Здравец - РИБКА ФЕСТ









Тази публикация е подкрепена от ОП Морско дело и рибарство и ЕФМДР. Съдържанието й отразява единствено възгледите на авторите, и финансиращият орган не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Първото издание на РИБКА ФЕСТ беше реализирано в с. Здравец, еко комплекс ЗДРАВЕЦ. Много настроение, много вкусни рибни ястия и вдъхновени участници. Представихме регионалния пътеводител РИБАР и КУЛИНАР.

* общата стойност на проекта е 54 976.00 лв , размер на европейското финансирене 46 729.60 лв и национално съфинансиране 8 246.40 лв
* начална  и крайна дата на изпълнение на проекта: 05.04.2021- 05.05.2022