Зареждам...
Рибка фест
Рибарството си е цяла наука. 
Като се започне от познанието за рибите в детайли – описание и особености, стръв и захранка, такъми, методи на ловене, кълване и момент на засичане, вадене, кулинарни качества и пр. Продължи се с детайлното изучаване на морето (и другите водоеми) –флора и фауна, местата за риболов, къде кълве, на какво калве, а дали въобще кълве. И се завърши с рибарските истории – истории, които понякога са толкова истински, колкото и съществуването на извънземни. 
Рибарството е и занаят. Някои от рибарите в гр. Бяла го определят като ТОТО – залагаш (мрежите) и каквото излезе, понякога печелиш, понякога си разочарован, но никога не оставаш гладен.
За тази наука и този занаят разказват от Асоциация БИОМРЕЖА в своя Регионален пътеводител РИБАР И КУЛИНАР. Ще го покажат този пътеводител на предстоящите ТРИ издания на РИБКА ФЕСТ – в общините Аврен, Бяла и в Долни чифлик. На тях ще се демонстрират обичаи при приготвяне на традиционни ястия от морски и рибни продукти. Заведения за хранене на специални щандове ще предлагат храна, която атрактивно ще се представя от майстори – кулинари, рибари и хора, свързали живота си с морето и рибарството. По време на фестивалите ще се организират съревнования с награди за най-добрите. Дегустации на свежо приготвени рибни ястия и възможности за закупуване на прясна черноморска риба от местни рибари са само част от атракциите по време на РИБКА ФЕСТ. 
Хубаво е не само уловът да бъде „запечатан“, особено когато е в големи размери - така той ще разсее съмненията и ще разпали още много нови сърца за риболова. 
От Асоциация БИОМРЕЖА обещават да запечатат и впечатленията и усмивките на всички гости на фестивалите – с. Здравец – в Еко коплекс Здравец от 17:00 часа на 29.04., в гр. Бяла – на централния площад пред музея на 30.04. от 11:00 часа и в с. Старо Оряхово – в централния парк на 01.05. от 11:00 часа.
Фестивалите се изпълняват по проект РИБКА ФЕСТ, договор BG14MFOP001-4.028-0004-C03, финансират от МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения.

* общата стойност на проекта е 54 976.00 лв , размер на европейското финансирене 46 729.60 лв и национално съфинансиране 8 246.40 лв
* начална  и крайна дата на изпълнение на проекта: 05.04.2021- 05.05.2022