Зареждам...
Обучение в Поморие
Сдружение Асоциация Биомрежаи Камарата на ресторантите и кафетериите на гр. Кешан проведоха по проекта КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК, два работни семинара за повишаване капацитета на публичните власти. На тридневните обучения бяха поканени представители на бизнеса и публичното управление.

Първият форум се проведе в гр. Поморие /България/ от 11 до 13.09.2017 г. , а вторият в гр. Кешан /Турция/ от 18 до 29.09.2017 г

Основна тема на обученията беше превръщането на нематериалното културно наследство в успешен туристически продукт, стимулиращ развитието на местните общности в трансграничния регион на Поморие-Кешан.

За лектори на събитието бяха поканени Красен Русев и Божанка Добрева - експерти в сферата на културния туризъм, с дълъг опит на изследователи и преподаватели по туристически специалности. В обучението взеха участие 15 български и 15 турски представители на местните власти. Събитието бе практически ориентирано и имаше за цел да бъде форум за генериране на съвместни идеи и планиране на съвместни действия за валоризиране на неизползваните туристически ресурси на трансграничния регион.

Работен семинар за повишаване капацитета на публичните власти от община Поморие и община Кешан по проект “Мрежа Кулинарен Комшулук“ (CuliN)

ПРОГРАМА

ПОМОРИЕ, 11-13 септември 2017


Ден 1/ 11.09.2017
15.00-15.30: Регистрация на участниците
15.30-16.00: Пресконференция. Откриване на семинара. Представяне на участниците. Представяне на проекта.
16.00-16.30: Нематериалното културно наследство –неделима част от успешния туристически продукт Кафе пауза
16.30- Отпътуване за винарна „Тохун“ – дегустация на местни вина
16.45-18.00: Дегустация и разглеждане на винарната. Представяне на „Теренно и етнографско проучване на област Бургас“  Кратък анализ и оценка на потенциала на за кулинарен и етно туризъм.
Лектори: Красен Русев и Божанка Добрева

Ден 2/ 12.09.2017
9.00-10.30: Профил на туриста от 21 век. Тенденции и динамика на туристическия пазар. Формулата на успешен туристически продукт. Разработване на Тематичен маршрут като туристическа атракция. Казусът Кьокенхоф.
10.30-11.00: Кафе пауза
11.00-12.30: Изготвяне на  кулинарни маршрути в региона Поморие-Кешан. Практическо занятие
12.30-13.30: Обяд
13.30- 14.30:  Изготвяне на съвместен културен календар. Практическо занятие
14.30-15.30: Карта на маршрутите. Еднодневни и двудневни обиколки. Презентиране на кулинарните маршрути
15.30-16.00: Кафе пауза
16.30-17.30: Успешни модели и добри практики. Проектът Бордо във Франция.
17.30-19.00: Разходка из стария град на Поморие.
Лектори: Красен Русев и Божанка Добрева

Ден 3/ 13.09.2017
9.00-10.00: Маркетинг на кулинарните маршрути. Практическо занятие.
10:00 – 10:45 – Ролята на местната общност. Взаимодействие местни власти-туристически бизнес.
10.45 – 11.00: Кафе пауза
11.00-12.00: Ролята на трансграничния продукт за развитие на местните общности
12.00-12.30: Връчване на сертификати за участие и закриване на семинара


Повече информация и снимки можете да видите на сайта на проекта