Зареждам...
Контакти
Янка Димитрова            Кристияна Казанджиева         Павлина Савова
Председател на УС          Член на УС                              
Член на УС
office@bionet.bg              office@bionet.bg                       office@bionet.bg


СНЦ "Асоциация Биомрежа"

Адрес на регистрация: гр. Поморие, ул. "Цар Петър" 1 А, ап. 17
Адрес за кореспонденция: Варна, ул. Любен Каравелов 55
БУЛСТАТ: 176765096

Председател на УС: Янка Димитрова

Банка: ОББ
Сметка: BG06UBBS80021037354040
BIC код: UBBSBGSF
Контактна форма
Изпрати
Изчисти