Зареждам...
Контакти
Янка Димитрова            Кристияна Казанджиева
Председател на УС          Член на УС

office@bionet.bg              office@bionet.bg

СНЦ "Асоциация Биомрежа"

Адрес на регистрация: с. Кривини, ул. "Гагата" 1 А
Адрес за кореспонденция: Варна, ул. Любен Каравелов 55
БУЛСТАТ: 176765096

Председател на УС: Янка Димитрова
Контактна форма
Изпрати
Изчисти