Зареждам...
Обява за конкурса
ЗЕЛЕН КОНКУРС на БИО МРЕЖА 2017
по ПРОЕКТ „КАПАНА – КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ”
НАПРАВЛЕНИЕ „КАПАНА: СЪБИТИЯ И НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА”
на Фондация „Пловдив 2019“ / Раздел: Градско градинарство

Асоциация БИО МРЕЖА
обявява


К О Н К У Р С

„ЗАСАДЍ
 КАПАНА!”
 
Този конкурс е вдъхновен от необходимостта да се създадат възможности за артистично озеленяване, чрез отглеждане на растителна храна в градски условия и утвърждаване на творческия квартал „Капана” като пример за успешна промяна в облагородяването на градската среда в Пловдив.

Този конкурс има за цел да съдаде демонстрационни артистични и атрактивни мини градинки, които да се превърнат в база за надграждане при облагородяването на градските пространства, като фокусират вниманието на гражданите и ги мотивират сами да участват във формирането на заобикалящата ги среда.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
 
Кой може да участва?
В конкурса може да вземе участие всеки, който е провокиран от идеята за отглеждане на храна в градски условия и оценява необходимостта от повече зеленина, поднесена артистично в екстериорните пространства на творческия квартал Капана в центъра на град Пловдив.Поканата в частност е отпрaвена както към жителите на квартала, така и къмартисти, декоратори, озеленители, биопроизводители, хоби градинари, занаятчии, еколози, еко организации, училища, студенти и студентски организации, граждански сдружения, бизнеса. Всички те имат възможност да демонстрират своите умения и опит в реализирането на градски мини градини и така да вдъхновят жителите на Капана да декорират балконите, домовете и покривите си екологично, зелено и здравословно.

Как мога да участвам?
Участниците генерират идея за създаване на мини градинка, след което я описват с текст не повече от една страница, като изпращат на посочените адреси: желанието си за участие, придружено с рисунка, скица или снимка и съпътстващ текст, които да покажат основната идея на всеки участник.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Какви материали мога да използвам?
Практически няма ограничения за използване на видовете материали, но е препоръчително и ще се счита за предимство, ако за реализиране на предложението е предвидено използването на екологични или рециклирани (рециклиращи се) материали, глинени съдове, дъски, топки, коркови материали, канап, прежди, платове, въжета, пръст(подходяща за засаждане на растения), укрепващи материали, семена, разсад.

Какви растения мога да засадя?
Мини градинката е препоръчително да съдържа ядивни и декоративни растителни култури:плододайни растения, ароматни билки, целогодишни и многогодишни растения.

Какво НЕ мога да засаждам?
Не се допуска засаждането на плевели, вредоносни и опасни за здравето на хората растения и растителни култури, чиито растеж може да наруши наличната инфраструктура или да попречи на нейното нормално функциониране.

Място и размери на  мини градинките?
Мини градинките са предназначени за територията на творческия квартал Капана в гр. Пловдив.Предмет на озеленяване могат да бъдат наземни и височинни места, улуци, стълбове, парапети, тераси, фасади, покриви, площадки, налични градинки, саксии и др. В предложението е допустимо да бъде посочено и конкретно място на територията на Капана, където може да бъда реализирана, предложената градинка. Максимален допустим размер на градинката 2х2х2ми вариации.
 
Как да изглежда моята мини градинка?
Границите на идеите са някъде там, докъдето се простира въображението на участниците. В духа на пространството, което имаме за цел да озеленим и облагородим очакваме идеите ви да са поднесени артистично и атрактивно. Всеки участник ще получи материали за направата на своята градинка.
 
ЕТАПИ И КЛАСИРАНЕ
 
1-ви етап:
На първи етап от конкурса от всички заявки за участие ще бъдат селектирани 15 предложения за мини градинки, които ще получат правото да продължат участието си в конкурса на втори етап, където ще могат на практика да реализират своите идеи. Предложенията следва да бъдат представяни във формата на проект, скица, рисунка, презентация.

2-ри етап:
С допуснатите до втори етап на конкурса ще бъде подписан споразумение за реализация, съгласно който ще получат необходимите им материали, и ще разполагат с 2 календарни седмици от датата на подписването, за да реализарат идеите си на място.

3-ти етап:
На трети етап от конкурса създадените градинки на територията на Капана ще бъдат представени на сцена „Ядрото”, където по време на специално събитие ще бъдат подложени на журиране и гласуване, в резултат, от което 5 от предложенията ще бъдат отличени със специални награди. По време на събитието ще бъдат показани всички или част (според селекция на организаторите) от всички участвали от 1-ви етап предложения и ще бъдат представени авторите им.

10-те мини градинки, които не са наградени в трети етап на конкурса ще бъдат обявени на търг пред зрителите по време на събитието и пред жителите на Капана, с цел да останат в рамките на квартала и да се превърнат в част от трайните му екстериорни решения, както и да се даде градивна оценка на представилите ги участници и да се остойности положеният от тях труд.
 
НАГРАДИ
 
- Грамота
- Градински материали
- 5 парични награди х 100 лв

 
СРОКОВЕ
 
Подаване на предложения и заявки за участие: от 20.04.2017 г. до 08.05.2017г.
Обявяване на 15-те селектирани предложения: 10.05.2017 г.
Реализация на 15-те мини градинки: 11.05.2017 г. – 25.05.2017 г.
Финално събитие, сцена „Ядрото” – 27.05.2017 г.

 
Адреси за кореспонденция и изпращане на материалите за 1-ви етап: 
office@bionet.bg