Зареждам...
КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК
Culinary Neighborhood Network (CuliN)
Interreg - IPA CBC Bulgaria - Turkey Programmе


Проектът ни има за цел създаването на транснационални кулинарни туристически маршрути в област Одрин и област Бургас и споделяне на стойностна Балканска гастрономия. Новосъздадени международни културни/кулинарни маршрути, свързани с културните традиции и гастрономия на селата в регионите ще улеснят туристическите потоци между България и Турция, особено за по-възрастните и по-младите хора в най-ниските и средните сезони. Така ще се способства и за подобряване на трансграничното сътрудничество между селските райони на България и Турция с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност в бизнес секторите на туризма и производството и предлагането на здравословна храна.

Ще събираме и истории, легенди и рецепти за приготвяне на здравословна храна на Балканите.

Изпълняваме проекта с нашите партньори от Асоциацията на ресторантьорите от гр. Кешан.


Финансиран по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, 2016 г.